Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah

การสำรวจ และ การผลิต (ปิโตรเลียม : Petroleum)

การสำรวจหาแหล่งน้ำมัน เป็นการหาพื้นที่ ที่ซึ่งกักเก็บ (Traps) น้ำมัน (Oleum) ที่ชั้นของหินใต้ดิน สามารถแบ่งขั้นตอนออกได้ดังนี้

1. ขั้นตอนการสำรวจหาข้อมูล (Exploration) : เพื่อหาแหล่งน้ำมัน เช่น

         ๐ การสำรวจโดยคลื่นสั่นสะเทือน (Seismic survey) คือ การทำให้เกิดเสียงผ่านไปยังใต้พื้นโลก หรือ การจุดระเบิดขึ้น เพื่อให้เกิดจากเคลื่อนไหว วิ่งผ่านลงไปที่ใต้ชั้นหิน แล้ววัดเสียง หรือ ความสั่นสะเทือนที่สะท้อนกลับมา จะทำให้รู้รายละเอียดของชั้นหินมากขึ้น เมื่อพบว่าลักษณะของชั้นหินเป็นลักษณะที่มีโอกาสมีน้ำมัน อาจทำการขุดเจาะเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น

         ๐ การขุดเจาะ (Core Drilling) คือ การขุดเจาะหลุมเพื่อนำเก็บไปเป็นตัวอย่าง วิธีการนี้ จะอาศัยการขุดเจาะของหลุม หลายหลุมนำไปทำการศึกษาตัวอย่าง เพื่อวัดระดับที่แน่นอน ของตัวอย่างหิน ก็จะสามารถเปรียบเทียบชนิดของชั้นหิน และโครงสร้างของชั้นที่แน่นอน

         ๐ การสำรวจแรงโน้มถ่วง (Gravity Prospecting) เป็นการวัดค่าความถ่วงจำเพาะ ของหินชนิดต่างๆ ภายใต้เปลือกโลก ถ้าชั้นหินวางตัวอยู่ในแนวระนาบ จะสามารถวัดค่าความถ่วงคงที่ได้ แต่ถ้าชั้นหิน เกิดการเอียง ค่าความถ่วง ที่วัดได้จะแปรผัน ไปกับโครงสร้างของชั้นหิน

2. ขั้นตอนการขุดเจาะ (Drilling) : เพื่อการผลิต

         ๐ การขุดเจาะหลุม ที่ได้จากการสำรวจมาแล้วนั้น มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก การขุดเจาะหลุม 1 หลุม ขุดไปลึกประมาณ 3 – 4 กิโลเมตรใต้พื้นทะเล ต้องใช้เวลานานกว่า 60 วัน โดยเฉลี่ย ต้องใช้งบประมาณกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อหลุม ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง และมีความเสี่ยงมาก เพระหากเราขุดไปแล้วพบปริมาณน้ำมัน หรือ แก๊สธรรมชาติ ที่น้อย นั้นไม่คุ้มค่ากันในเชิงพาณิชย์ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยลดเวลาในการขุดเจาะหลุมนั้นเหลือ 4 – 5 วัน ต่อการขุดเจาะหลุม เพียง 1 หลุม แล้วใช้งบในการเจาะน้อยกว่ามาก

3. ขั้นตอนการผลิต (Production Process) : เพื่อการจำหน่ายต่อไป นั้นจำเป็น ต้องทำการแยกสารที่ปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากน้ำมันดิบ และ แก็สธรรมชาติ โดยการนำไปยัง สถานีแยกปิโตรเลียม เพื่อแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์

         ๐ การแยก (Separation)
เป็นวิธีการกลั่น (Distillation) โดยใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แต่ละชนิดที่รวมอยู่ในน้ำมันดิบ โดยน้ำมันมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 368 – 385 องศาเซลเซียส ไหลผ่านเข้าไปในหอกลั่น น้ำมันที่ร้อนจะกลายเป็นไอลอยขึ้นไปยอด และควบแน่น เป็นของเหลวตกลงบนถาดรองรับในแต่ละช่วงของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากนั้นของเหลวตกลงบนถาดก็จะไหลออกมาตามท่อเพื่อนำไปเก็บแยกตามประเภท และนำไปใช้ต่อไป

         ๐ การเปลี่ยนโครงสร้าง (Conversion)
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ จึงต้องใช้วิธีทางเคมีเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมัน ให้น้ำมันที่ได้มีคุณภาพที่ดี เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

         ๐ การปรับคุณภาพ (Treating)
เป็นการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำมัน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้ว ซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่สำคัญจะเป็นสารจำพวกกำมะถัน ซึ่งจะใช้วิธีการฟอกด้วย ไฮโดรเจน หรือ โซดาไฟ เพื่อเป็นการกำจัดสารนั้นออกไป

         ๐ การผสม (Blending)
การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มานั้น มาเติม หรือ ผสมสารที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามที่ต้องการ เช่น การผสมน้ำมันเบนซิน เพื่อเพิ่ม เลขออกเทน หรือผสม น้ำมันเตา เพื่อให้ได้ความหนืดตามที่ต้องการ

รวบรวม แก้ไขโดย.The Training Pro Learning and Skills (เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล)
แหล่งที่มา.
- ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย
- เว็บไซต์ Google.co.th
- รูปภาพจาก Blog: Thitiwat Thongkham
- รูปภาพจาก www.offshore-sea.org.uk

----------------------------------------------------------------------------------------------
ต้องการทราบรายเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายขาย.โทร. 089 014 3910 | 02 926 7121 |*คุณณัฐชยา(น้ำฝน)*
E-mail : srifahshop@gmail.com
ฝ่ายช่าง.โทร. 089 773 6882
Web Site : http://www.pumpprogress.com/
Social Media :
Facebook : https://www.facebook.com/srifah.pumpprogress
Twitter : https://twitter.com/Pump_Srifah
Line ID : srifahshop
Address : 2/45 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตตกาญจน์ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
________________________________________
Tagged : จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันมือเก่า-ใหม่, ติดตั้ง-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์, รับซื้อตู้จ่ายน้ำมันมือสอง, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ตู้จ่ายน้ำมันอัจฉริยะ, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์น้ำมัน, อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนปั้มเติมน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่าย-ซ่อมชุดมิเตอร์ติดรถน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุน, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว5ลิตร, ขาย-ซ่อมปั้มมือหมุน, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว5ลิตร, จำหน่าย-ซ่อมปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ, จำหน่าย-ซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้งอุปกรณ์น้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, บริการ-ติดตั้งหัวปั้มเติมน้ำมัน, ขาย-ซ่อมFill-Rite meter, Fill-Rite-USA, Meter-Fill-Rite-USA, บริการปรึกษาปัญหาตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอุปกรณ์น้ำมัน, ราคาตู้จ่ายน้ำมัน, ราคาหัวจ่ายน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาหัวปั้มเติมน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาตู้น้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, ช่างซ่อมปั้มน้ำมัน, ช่างซ่อมหัวจ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์น้ำมัน, ตู้น้ำมัน, ปั๊มหลอดน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, ปั๊มเคลื่อนที่ได้, ชุดดูดถ่ายน้ำมันเคลื่อนที่, หัวจ่ายน้ำมัน, ตู้น้ำมันถูกถูก, ปั๊มน้ำมัน, หัวฉีดน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, มอเตอร์น้ำมัน, ฟิวไร้ท, ปั๊มน้ำมันเติมรถกระบะ, น้ำยาวัดน้ำมัน, น้ำยาวัดน้ำ, ตู้แมคคานิกส์, ตู้ดิจิตอล, ตู้น้ำมันตัวเลขดิจิตอล, ชุดปั๊มน้ำมัน, อะไหล่ปั๊มน้ำมัน, ชุดดูดจ่ายน้ำมันใช้แบตเตอร์รี่, ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันใช้ไฟแบตเตอร์ใช้ไฟ12v.-24v.แบตเตอร์รถยนต์, แบตเตอร์รี่รถยนต์ใช้กับปั๊มน้ำมันดูดจ่าย, อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน, อุปกรณ์รถน้ำมัน, อะไหล่รถน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ชุดวัดค่าน้ำมัน, ชุดตรวจสอบน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำมันอะไหล่, วาล์วเปิดปิดน้ำมัน
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า