Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah

GLOSSARY-อภิธานศัพท์

ABS Acrylonitrile Butandien Styrene ชื่อผลิตภัณฑ์ ผงสีขาว เมื่อติดไฟไหม้อย่างช้าๆ และไม่ดับเอง มีคุณสมบัติในการทนแรงกระแทกได้ดี ใสและโปร่งแสง มีความมันเงาที่ผิด สามารถชุบโลหะได้ดี ทนต่อความร้อนสูง มีการหน่วงการติดไฟที่ดี แข็งแกร่ง และทนต่อสารเคมีได้ดี ใช้ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่งและเครื่องใช้ในบ้าน ได้แก่ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เย็น จักรเย็บผ้า คอมพิวเตอร์ ทีวี วิทยุ โทรศัพท์ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
ABU Asphalt Browing Unit เป็นหน่วยที่ใช้แยก Asphalt ออกมาโดยใช้ลมร้อน
AC Aphalt Cement ผลิตภัณฑ์ ที่นำไปลาดถนน มุงหลังคา อุตสาหกรรมแบตเตอร์รี่ งานลาดก้นบ่อน้ำ
ACN Acrylonitrile ชื่อสารเคมี ของเหลวใสไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นหอม และติดไฟง่าย มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน และโคโพลิเมอไรเซชัน ผลิตจากโพรพิลีน แอมโมเนีย และอากาศ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะมีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้เผลิตเส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกชนิดต่างๆ และสารเคมีหลายชนิด ได้แก่ แอคริลิกแอซิด แอคริแลมีด แอดิโพรไนทริล และแอมีนต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์โดยตรง
ADU Atmospheric Distillation Units เป็นหน่วยกลั่นที่ใช้หลักหอกลั่นธรรมดา โดยสามารถแยกน้ำมันได้รายละเอียดต่อไปนี้gasoline, naphtha, kerosene, and gas oil from the crude oil. น้ำมัน ส่วนใต้ของหอกลั่นสามารส่งไปกลั่นต่อได้ที่ VDU (Vacuum Distillation Unit)
API American Petroleum Institute API is a leader in the development of petroleum and petrochemical equipment and operating standards covering topics that range from drill bits to environmental protection. These embrace proven, sound engineering and operating practices and safe, interchangeable equipment and materials. Many have been incorporated into state and federal regulations and adopted by ISO for worldwide acceptance.
API Gravity API Gravity หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบ เป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute) เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา
ARU Amine Recovery Unit เป็นหน่วยที่ใช้ดึง Amine(สารที่ใช้ในการสกัด Sulfur) กลับมาใช้อีก
AS OR SAN Acrylonitrile Styrene ชื่อผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์ที่มีการพัฒนาให้มีสมบัติดีกว่าโพลิสไตรีน ได้แก่ทนความร้อน ไม่เปราะแตกง่าย มีความแข็ง และใสเช่นเดียวกับโพลิสไตริน และราคาไม่แพง โดยปกติแล้วมีส่วนผสมของแอคริโลไนทริล 20-30% ของน้ำหนักโพลิเมอร์ ทนแรงกระแทกได้ดีกว่าโพลิสไตริน แต่มีข้อเสียคือ มักจะมีสีเหลืองมากกว่าโพลิสไตริน ถ้ามีส่วนของแอคริโลไนทริลสูงขึ้น จะทำให้ทนความร้อนได้สูงขึ้น แต่การขึ้นรูปจะทำได้ยากขึ้น ใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ แทนโพลิสไตรีน เมื่อต้องการความแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้ผลิตของใช้ในบ้าน เช่น แก้วน้ำ เหยือกน้ำ เป้นต้น
ASTM American Society for Testing and Materials เป็นสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในธุรกิจน้ำมัน
ATB Atmospheric Tower Bottoms น้ำมันที่อยู่ส่วนล่างของหอกลั่น ADU สามารถนำไปกลั่นต่อได้หรือสามารถใช้เป็น Fuel Oil ได้
bbl Barrel เป็นหน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ใช้วัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดย 1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน
bpd Barrel per Day ในเทอมการผลิต หมายถึง อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน
BD(C4H7) Butadien (Extraction) ชื่อสารเคมี บิวทาไดอีน ผลิตจากอีไฮโดรจิเนชันของบิวเทนหรือการแตกตัวของแนพทา มีสถานะเป็นก๊าชที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท หรือหน่วยที่ดึงสารบิวทาไดอีน Butadien ออกมา
bpd Barrel per Day ในเทอมการผลิต หมายถึง อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน
BTX Benzene ,Toluene , and Xylene Plant เป็นหน่วยผลิต Benzene ,Toluene  และ Xylene ของผสมของเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเป็นแอโรแมทิก ได้จาก รีฟอร์เมตในกระบวนการแคทาลิทิกรีฟอร์มิง และไพโรลิซิสแก๊สโซลีนในกระบวนการสทีมเครกกิง ใช้ผสมในน้ำมันเบนซินเพื่อปรับปรุงค่าออกเทน หรือนำมากลั่นเพื่อแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเป็นสารปิโตรเคมีขั้นต้น หรือสารเคมีหลัก 3 ชนิด จากทั้งหมด 7 ชนิด สำหรับเป็นวัตถุดิบในสายการผลิตสารปิโตรเคมีต่างๆ
BZ Benzene ชื่อสารเคมี
C1,CH4(CarbonChain,Formula) Methane ใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตปุ๋ยและอัดใส่ถังเชื้อเพลิงรถโดยสารเอ็นจีวี(Natural gas for vehicles-NGV)
C2,C2H6(CarbonChain,Formula) Ethane เป็นวัตถุดิบในอุตสหกรรมปิโตรเคมี สำหรับผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยพลาสติกชนิดต่างๆ
C2H4(Formula) Ethylene ชื่อผลิตภัณฑ์ ไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว หรือ โอเลฟิน เป็นแก๊ส มีกลิ่นหอมจางๆ ติดไฟได้ง่ายมาก เมื่อผสมกับอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสมจะระเบิดได้ ผลิตจากอีเทนหรือไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เช่น โพรเพน แอลพีจี แนฟทา และ แก๊สออยล์ ด้วยกระบวนการ สทีมแครกกิง ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ ได้แก่ โพลิเอทิลีน โพลิสไตรีน โพลิไวนิลคลอไรด์ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีต่างๆ ได้แก่ เอทิลีนไกลคอล แอซีทาลดีไฮด์ เอทานอล และ เอพิคลอโรไฮดริน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในงานเชื่อม งานตัดโลหะ และเป็นสารเร่งผลไม้ให้สุกเร็วขึ้น เป็นต้น
C3,C3H8(CarbonChain,Formula) Propane เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สำหรับผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยพลาสติกชนิดต่างๆ เป็นส่วนประกอบของ LPG
C3H6(Formula) Propylene ชื่อผลิตภัณฑ์ มีสถานะเป็นก๊าชที่อุณหภุมิและความดันบรรยากาศ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นผลิตโพลิโพพิลิน ไอโซโพรนิลแอลกอฮอล์
C4,C4H10(CarbonChain,Formula) Butane เป็นส่วนประกอบของ LPG
C4H8(Formula) Butylene  มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่น ผลิตโพลิบิวทีลีน บิวทาไดอีน ฯลฯ
C5,C5H12(CarbonChain,Formula) Pentane  ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันซึ่งจะได้ผลิตน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม ใช้ทำน้ำยาทำความสะอาด สารทำความเย็น
CCR Central Control Room  ห้องควบคุมขบวนการผลิตทั้งหมดของหน่วยผลิตต่างๆ ในโรงงานนั้นๆ
CCR Continuous Catalytic Reforming เป็นการเปลี่ยนแปลงแก๊สโซลินหนัก (แนฟทา) ซึ่งมีค่าออกเทนต่ำ ให้มีคุณภาพดีขึ้น สำหรับนำไปผสมเป็นน้ำมันเบนซีนรถยนต์ หรือน้ำมันอากาศยาน โดยใช้อุณหภูมิและแรงดันสูง ซึ่งจะทำให้แนฟทาเกิดปฎิกิริยาอันซับซ้อน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดเป็นอโรมาติก และไอโซพาราพิน และมีผลพลอยได้เกิดขึ้นในการแตกตัวของแนฟทาคือ โพรเพน บิวเทน และไฮโดคาร์บอนเบาอื่นๆ 
CD-1 Compounding 1 หน่วยผลิต พลาสติก เกรด พิเศษ
CDU Crude Distillation Unit เป็นหน่วยกลั่นที่ใช้หลักหอกลั่นธรรมดา โดยสามารถแยกน้ำมันได้รายละเอียดต่อไปนี้gasoline, naphtha, kerosene, and gas oil from the crude oil. น้ำมันส่วนใต้ของหอกลั่นสามารส่งไปกลั่นต่อได้ที่ VDU (Vacuum Distillation Unit).
CHP Combined Heat and Power โครงการพลังความร้อนร่วมไอน้ำและไฟฟ้า
Coking Coking กระบวนการที่เปลี่ยนน้ำมันหนักๆ ให้กลายเป็นน้ำมันเบาที่ต้องการ  โดยการแตกโมเลกุลด้วยความร้อน โดยได้ผลิตภัณฑ์ Coke
DAU Deasphalting Unit เป็นหน่วยที่ใช้แยก asphalt ออกมา
DCC Deep Catalytic Cracking หน่วยกลั่นซึ่งสามารถผลิต ดีเซล โพพิลีน และ แนฟทา
DCS Digital Control System ระบบควบคุมการผลิตแบบดิจิตอล
DHT Diesel Hydrogenation Unit เป็นหน่วยที่ใช้ลดปริมาณสาร Sulfur ของน้ำมันดิเซลโดยใช้สาร Catalytic Hydrodesulfurization
DKU Diesel Kerosene Treating Unit เป็นหน่วยกำจัด Sulfur ออกจากน้ำมัน ดีเซล และน้ำมันก๊าด
DPK Dual Purpose Kerosene น้ำมันก๊าด
EBSM Ethylbenzene Styrene Monomer Plant เป็นหน่วยผลิต Ethylbenzene และ Styrene Monomer
EIA Environment Impact Assessment การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ซึ่งจะต้องทำการศึกษาก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนั้นๆ
EO ethylene oxide เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของเอทิลีน  เอทิลีนจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับมีเทนและออกซิเจนในเครื่องปฏิกรณ์ออกซิเดชั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปฏิกิริยานี้ คือ อีโอ  อีโอที่ได้ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตเป็นอีจีในรูปของสารโมโนเอทิลีนไกลคอล (monoethylene glycol) หรือ "MEG" เป็นหลัก ในประเทศไทย MEG เป็นวัตถุดิบที่ใช้เพื่อผลิตเส้นใยเครื่องนุ่งห่มโพลีเอสเตอร์ และบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกใสหรือพลาสติกเพ็ท (PET) 
EG ethylene glycol เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของเอทิลีน  เอทิลีนจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับมีเทนและออกซิเจนในเครื่องปฏิกรณ์ออกซิเดชั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปฏิกิริยานี้ คือ อีโอ และในขั้นตอนที่สอง อีโอจะทำปฏิกิริยากับน้ำ ในเครื่องปฏิกรณ์อีจี เพื่อผลิตอีจี ซึ่งจะถูกกลั่นแยกเป็นลำดับขั้นให้มีความบริสุทธิ์มากน้อยตามต้องการ 
EPC Engineering Procurement Contractor การดำเนินงานหาผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
EPS Expandatable Polystyrene ชื่อผลิตภัณฑ์
ETP Ethylene Plant เป็นหน่วยผลิต Ethylene Propylene และ Butadiene
FCC Fluid Catalytic Cracking กระบวนการแตกตัวโมเลกุลของก๊าซออยล์สูญญากาศ(บางกระบวนการสามารถรับ Long Residue ได้) เป็น 1)ก๊าซและ LPG 2)ส่วนเบนซินแคทแคร้ก 3)ส่วนก๊าซออยล์แคทแคร้ก(Light Cycle Oil) 4)ส่วนกาก Heavy Cycle Oil และ Slurry
GCU Gas Concentration Unit เป็นหน่วยซึ่งทำหน้าที่รับ feed LPG มากลั่นแยกเป็น Propane Product
GHU Gasoline Hydrogenation Unit เป็นหน่วยที่ใช้ลดปริมาณสาร Sulfur และควบคุม Benzene ปริมาณ Benzene ของน้ำมันGasoline
GO Gas Oil ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งมีช่วงการกลั่นที่อุณหภูมิ 250-350 C ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน C15 – C25 ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบสายโซ่ตรง ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และเป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตโอเลฟิน
Group III Base Lube Group III Base Lube  คือการแบ่งประเภทน้ำมันหล่อลื่นของ American Petroleum Institute ซึ่งมี Hydrocarbon อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 90 % โดยน้ำหนัก และมี Sulphur น้อยกว่า 0.03 % โดยน้ำหนัก และมี Viscosity Index มากกว่า 120
HCU Hydrocracker Unit เป็นขบวนการแตกตัวเพื่อที่จะทำ diesel คุณภาพดีออกมา
HDPE High Density Polyethylenes ชื่อผลิตภัณฑ์
HDT Hydrotreating  กระบวนการกำจัดกำมะถันและไนโตรเจน จะได้ทอป,แนฟทา,น้ำมันก๊าด ที่มีกำมะถันและไนโตรเจนเล็กน้อย และ H2S , NH3
HMU Hydrogen Make-up Unit เป็นหน่วยผลิต Hydrogen
HSD High Speed diesel น้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว
IPP Independent Power Producer ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ออริ มัลชั่น โดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกกะวัตต์
ISOM Isomerization Unit กระบวนการเพิ่ม ค่าออกเทนโดยเปลี่ยนโครงสร้างแต่ขนาดโมเลกุลไม่เปลี่ยน
LDU Lube Distillation Unit  
LPG Liquified Petroleum Gas เป็นแก๊สที่มีส่วนผสมระหว่างแก๊สโพรเพน กับ แก๊สบิวเทน เป็นส่วนใหญ่โดยมีอัตราส่วน 30/70% จนถึง 70/30%มีการเรียกชื่ออื่นๆ ตามสภาพการใช้งาน และ ความคุ้นเคย เช่น แก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ แก๊สเหลว แก๊ส ปิโตรเลียมเหลว ในบางประเทศจะเรียกว่า Town Gas ส่วนราชการก็จะเรียก แก๊สเหลว หรือ แก๊สปิโตรเลียมเหลว
LS FO Low Sulfer Fuel Oil น้ำมันเตา กำมะถันต่ำ
MCC Motor Control Center ระบบควบคุมมอเตอร์แบบรวม
MEG Mono Etyhylene Glycol โมโนเอทิลีนไกลคอล ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยโพลิเอสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตขวดน้ำใส่หรือขวดเพ็ด(PET)
MON Motor Octane Number เป็นค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบในขณะทำงานที่รอบสูง โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที
NOx Nitrogen oxides เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของ O3 และฝุ่นละออง
NTH Naphtha Hydrotreating Unit เป็นหน่วยกำจัด Sulfur และสารตะกั่วใน Naphtha
PDU Propane Dewaxing Unit เป็นหน่วยที่ใช้แยก Waxing ออกมาโดยใช้ Propane เป็นตัวแยก
PG Pygas(Pyrolysis Gasoline) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสทีมแครกกิง ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นปริมาณมากเมื่อใช้แนฟทาหรือแก๊สออยล์เป็นวัตถุดิบ ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดที่มีจำนวนคาร์บอน 5-9 อะตอม (C5 –C9) อยู่ในโมเลกุล โดยมีแอโรแมทิกในปริมาณสูง จึงเหมาะสมใช้ผสมเป็นน้ำมันเบนซิน และใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแอโรแมทิก
PP Polypropylene ชื่อผลิตภัณฑ์
PS Polystyrene ชื่อผลิตภัณฑ์
PSA Pressure Swing Adsorption เป็นขบวนการที่ทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ขึ้น
PTA,TA,TPA, Terephthalic acid กรดเทเรฟทาลิก ใช้ผลิตสารเสริมสภาพพลาสติก เส้นใย โพลิเอสเตอร์ ฟิล์ม
RDS Resid Desulphurization Unit เป็นหน่วยที่จะผลิต Long Residue ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส่งให้ DCC
RFM Reforming Unit กระบวนการเพิ่ม ค่าออกเทนโดยใช้สาร Catalytic
RON Research Octane Number เป็นค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที
SAN Styrene Acrylonitrile ชื่อผลิตภัณฑ์
SEU Solvent Extraction Unit เป็นหน่วยที่ใช้ปรับปรุงความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น
SOx Surfur oxides เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบซึ่งส่วนใหญ่คือ ถ่านหินและน้ำมัน และอาจเกิดจากกระบวนทาง อุตสาหกรรมบางชนิด
SPP Small Power Producer ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก คือโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะ อยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation
SRU Sulfur Recovery Unit หน่วยดึง sulfur ออกมาใช้ประโยชน์
STG  Stream Turbines Generator เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำ
TCU Thermal Cracking Unit หน่วยแตกตัวด้วยความร้อน โดยจะทำหน้าที่แตกโมเลกุลของ Long Residue และ/หรือ Short Residue และ/หรือ ก๊าซออยล์สูญญากาศ เป็น 1)ก๊าซและ LPG 2)ส่วนเบนซินเทอร์มอลแคร้ก 3)ส่วนก๊าซออยล์เทอร์มอลแคร้ก 4)กากเทอร์มอลแคร้ก (Thermal Cracked Residue)
TDAE Treated Distillate Aromatic Extract เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ชนิด Low Toxio ที่คาดว่าจะการบังคับใช้แทนยางรถยนต์ทั่วไป แถบยุโรปในอนาคตอันใกล้
TGTU Tail Gas Treating Unit หน่วยที่ใช้ป้องกันอากาศที่เป็นพิษจาก Sulfur ออกไปอากาศข้างนอก
ULG Unleaded Gasoline น้ำมันไร้สารตะกั่ว
VDU Vacuum Distillation Unit เป็นหน่วยกันที่ นำ Long Residue หรือ เรียก Atmospheric recidue หรือ Topped Crude หรือ Reduced crude แยกออกเป็น ก็าซออยล์สูญญากาศชนิดเบา ก็าซออยล์ สูญญากาศชนิดหนัก(Heavy Vacuum Gas Oil หรือ Flashed Distillate หรือ Waxy Distillated กากน้ำมัน Short Residueหรือ Vacuum Residue)
VGO Vacuum Gas Oil ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหน่วยผลิตVDU ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพให้เป็น น้ำมันดีเซลและแนฟทาได้
VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating เป็นหน่วยกำจัดกำมะถันและ ไนโตรเจน
VOC Volatile organic compounds สารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่มาสำคัญของกลิ่นเหม็นต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนและอันตรายต่อชาวบ้าน
VR Vacuum Residue กากน้ำมัน Short Residue

 Origin : IRPC Public Company Limited http://irpc-th.listedcompany.com/glossary.html            <<< กลับไปหน้า บทความ

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า