Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah

พรบ.ชั่งตวงวัด

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
 
เรื่อง  การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 
ชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณน้ำมัน (Flow meter)
 
-------------------------------
 
               มีผู้นำมาตราวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณเป็นจำนวนลิตร (Flow meter) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง และประทับตราให้คำรับรองแล้วว่าได้ดัดแปลงใช้ประกอบเข้ากับเครื่องสูบน้ำมันที่ใช้มือหมุนซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการอัดส่งน้ำมันผ่านมาตรวัดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้มือหมุนนี้สูบน้ำมันผ่านเข้ามาตรวัดน้ำมันในขณะที่หมุนสูบน้ำมันด้วยเป็นเหตุให้ตัวเลขของมาตรวัดเลื่อนไปจุดเดียวกันกับมีน้ำมันไหลผ่านดังนั้น ปริมาณของน้ำมันที่แท้จริงจึงน้อยกว่าจำนวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัดน้ำมันทำให้พ่อค้าได้เปรียบประชาชน ผู้ซื้อน้ำมันจากวิธีการใช้มาตรวัดชนิดนี้
 
               ฉะนั้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้มาตราวัดนี้เอาเปรียบประชาชนโดยวิธีดังกล่าวข้างต้นนี้ กรมทะเบียนการค้ากำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้ ดังต่อไปนี้
 
               ๑.  ให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดทำการตรวจสอบให้คำรับรองต่อเมื่อได้ติดตั้งมาตรวัด ณ สถานที่ตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ระบบการอัดส่งน้ำมันด้วยวิธีใดก็ตามแต่ ทั้งนี้จะต้องไม่มีอากาศเข้าไปในมาตรวัดได้ในขณะที่ทำการสูบน้ำมันผ่านมาตรวัด
 
 
               ๒.  การตรวจสอบให้คำรับรองให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมาตรวัด (Petrol Pump)
 
 
               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๑๙
 
(ลงชื่อ)    ไชย  นิธิประภา
(นายไชย  นิธิประภา)
 
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า 

 
          การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหน้าที่ของ สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน โดยสำนักฯ จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการอยู่เป็นประจำ โดยท่านสามารถสังเกตได้จากสติกเกอร์ตรวจสอบของสำนักฯ ว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานมีความถูกต้องเที่ยงตรง (ดังรูป) ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าปริมาตรน้ำมันที่จ่ายให้ท่านมีปริมาตรเต็มลิตร การทดสอบปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ทำโดยการเทียบกับเครื่องตวงมาตรฐานซึ่งจะต้องมีผลการทดสอบที่ถูกต้อง จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการร้อยลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรองรูปขอบนอกครุฑติดไว้ที่ตัวมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขมาตรวัดฯ ในภายหลัง และทำเครื่องหมายคำรับรองไว้ที่แผ่นป้ายที่แสดงเลขลำดับประจำเครื่อง
 
 ลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรอง
 
ลวดผูกตะกั่วประทับเครื่องหมายคำรับรอง
ตีตราครุฑป้องกันการแก้ไข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สติกเกอร์ตรวจสอบ
 
สติกเกอร์ตรวจสอบ
เครื่องหมายรับรองจาก สำนักชั่ง ตวง วัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          นอกจากตรวจความเที่ยงตรงของมาตรวัดฯ แล้วสำนักฯจะทำการตรวจอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ มาตรวัดฯ ที่มีผลให้มาตรวัดฯ ทำงานถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
           1. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้อากาศที่ปะปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงไหลผ่านเข้าไปในมาตรวัดฯ 
           2. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดฯ 
           3. ตรวจการปรับค่าตัวเลขเป็นศูนย์ 
           4. ตรวจการทำงานของส่วนแสดงค่า ราคาลิตรละ จำนวนปริมาตร และจำนวนเงิน 
           5. ตรวจกลไกหยุดการส่งจ่าย 

          และ หากท่านพบเห็น หรือมีข้อสงสัยว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ใช้งานไม่ถูกต้องเที่ยงตรง โปรดแจ้งสายด่วน 1569 สำนักฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบให้ท่าน 
อ้างอิงโดย : สำนักงานกลางชั่งตวงวัด                                                                                                                                                                  admin : 01/12/12

 <<< กลับไปหน้า บทความสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่.

Tagged : จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันมือเก่า-ใหม่, ติดตั้ง-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์, รับซื้อตู้จ่ายน้ำมันมือสอง, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ตู้จ่ายน้ำมันอัจฉริยะ, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์น้ำมัน, อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนปั้มเติมน้ำมัน, ซ่อม-ขาย-แลกเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์น้ำมัน, จำหน่าย-ซ่อมชุดมิเตอร์ติดรถน้ำมัน, จำหน่ายปั้มมือหมุน, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว, ขายปั้มมือหมุนหลอดแก้ว5ลิตร, ขาย-ซ่อมปั้มมือหมุน, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว, ขาย-ซ่อมปั้มหลอดแก้ว5ลิตร, จำหน่าย-ซ่อมปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ, จำหน่าย-ซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้งอุปกรณ์น้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงหัวจ่ายน้ำมัน, บริการ-ติดตั้งหัวปั้มเติมน้ำมัน, ขาย-ซ่อมFill-Rite meter, Fill-Rite-USA, Meter-Fill-Rite-USA, บริการปรึกษาปัญหาตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน, เช็คราคาอุปกรณ์น้ำมัน, ราคาตู้จ่ายน้ำมัน, ราคาหัวจ่ายน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาหัวปั้มเติมน้ำมัน, ราคาปั้มจ่ายน้ำมัน, ราคาตู้น้ำมัน, ช่างซ่อมอุปกรณ์น้ำมัน, ช่างซ่อมปั้มน้ำมัน, ช่างซ่อมหัวจ่ายน้ำมัน, ช่างซ่อมตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน, บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์น้ำมัน, ตู้น้ำมัน, ปั๊มหลอดน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, ปั๊มเคลื่อนที่ได้, ชุดดูดถ่ายน้ำมันเคลื่อนที่, หัวจ่ายน้ำมัน, ตู้น้ำมันถูกถูก, ปั๊มน้ำมัน, หัวฉีดน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, มอเตอร์น้ำมัน, ฟิวไร้ท, ปั๊มน้ำมันเติมรถกระบะ, น้ำยาวัดน้ำมัน, น้ำยาวัดน้ำ, ตู้แมคคานิกส์, ตู้ดิจิตอล, ตู้น้ำมันตัวเลขดิจิตอล, ชุดปั๊มน้ำมัน, อะไหล่ปั๊มน้ำมัน, ชุดดูดจ่ายน้ำมันใช้แบตเตอร์รี่, ปั๊มดูดจ่ายน้ำมันใช้ไฟแบตเตอร์ใช้ไฟ12v.-24v.แบตเตอร์รถยนต์, แบตเตอร์รี่รถยนต์ใช้กับปั๊มน้ำมันดูดจ่าย, อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน, อุปกรณ์รถน้ำมัน, อะไหล่รถน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ชุดวัดค่าน้ำมัน, ชุดตรวจสอบน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำมันอะไหล่, วาล์วเปิดปิดน้ำมัน
ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า