Bookmark and Share     Home.   About Us.   Member.   Site Map.   Complaint.
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า*
ปั๊มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน - OP
มิเตอร์น้ำมัน
- มิเตอร์น้ำมัน - ME
มอเตอร์ไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า - MO
สินค้าสไตล์ย้อนยุค Srifah's Vintage Editions
- SP_Vintage Style
- SP_NZ
- SP_RP
สินค้า&บริการพันธมิตร
- สินค้าดี ๆ P
- บริการคุณภาพ S
free webpage hit counter
Free Web Counters
    Pump_Srifah

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่มีการคิดค้นขึ้นใหม่ (หนึ่งในผู้คิดค้นคือพระพ่อหลวงของเรา) ขึ้นมาทดแทนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (น้ำมันแก๊สโซลีน) ที่มีส่วนผสมของสาร MTBE ในการเพิ่มออกเทน สารผสมที่นำมาทดแทน MTBE ก็คือเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% โดยผสมกับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน น้ำมันเบนซิน 90 ส่วน เอทานอล 10 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินที่มีคุณภาพในการต้านทานการน็อค หรือ ความสามารถของน้ำมันเบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการน็อคในเครื่องยนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินธรรมดาได้ โดยเติมได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกับเบนซิน โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 95 กับ 91 ต่างจากน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน 95 กับ 91 อย่างไร

*** น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 อย่างไร
*** น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ทำให้ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่ใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 95 ทั่วไป กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 ทั่วไป = น้ำมันเบนซิน 91+ สาร MTBE ในปริมาณ 5.5 - 11% Vol + สารพิเศษตามสูตรของแต่บริษัท
(สาร MTBE นำเข้าจากต่างประเทศ)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 = น้ำมันเบนซิน 91+เอทานอล ในปริมาณ 10 % Vol. + สารพิเศษตามสูตรของแต่บริษัท
(เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)

*** น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 91 อย่างไร
*** น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ผลิตจากน้ำมันเบนซินออกเทน 83-89 ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ทำให้ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 91 ที่ใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน สาร MTBE 

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ทั่วไป กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 ทั่วไป = น้ำมันเบนซินค่าออกเทนต่ำ (83-89) + สาร MTBE ในปริมาณ 5.5 - 11% Vol. + สารพิเศษตามสูตรของแต่บริษัท
(สาร MTBE นำเข้าจากต่างประเทศ)
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 = น้ำมันเบนซินค่าออกเทนต่ำ (83-89) +เอทานอล ในปริมาณ 10 % Vol. + สารพิเศษตามสูตรของแต่บริษัท
(เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)

น้ำมันที่ผสมเอทานอลในอัตราส่วน 90 : 10 มีชื่อเรียกย่อๆให้เข้าใจง่ายว่า E10 ได้รับการรับรองจาก EPA (Environmental Protection Agency) ของสหรัฐอเมริกา ว่าสามารถลดการปล่อยไฮโดรคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ถึง 30% จึงช่วยลดมลพิษในอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
และสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ใช้น้ำมัน E10 แทนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโดยได้ออกกฎหมายบังคับ ให้มีการยกเลิกการใช้สารMTBE ผสมในน้ำมันเบนซิน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นมา

ความแตกต่างของน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว กับน้ำมันแก๊สโซฮอลก็คือ ใช้สาร MTBEเป็นส่วนผสม หรือใช็เอทานอลเป็นส่วนผสมนั่นเอง

เอทานอล คืออะไร ผลิตได้มาจากไหน
เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นแอลกอฮอบริสุทธิ์ประเภทหนึ่ง เรารู้จักันดี

MTBE คืออะไร มารู้จักมันกันก่อนนะ
MTBE มีชื่อเต็มว่า เมธิล เทอร์เทียรี บิวทิล อีเธอร์ (MTBE) สูตร: C5H12O เป็นสาร Oxygenate Compound ที่กำหนดให้มีการเติมในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 ในปริมาณ 5.5 - 11% Vol.
สาร MTBE หรือ Methyl Tertiary Butyl Ether เป็นสารเคมีที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ผลิตขึ้นได้จากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง Methanol และ Isobutane ที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมได้มีการนำสารดังกล่าวมาใช้กันอย่างแ
พร่หลาย โดยเติมลงในน้ำมันเบนซิน เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ออกมาจากไอเสียของรถยนต์ และช่วยเพิ่มค่าออกเทนของน้ำมันแทนสารตะกั่ว 

MTBE มีข้อเสียคือ ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินและน้ำดื่ม หลายๆ ประเทศจึงมีนโยบายเลิกใช้สาร MTBE เช่นในสหรัฐอเมริกา ได้ตรวจสอบพบว่า มีการปนเปื้อนของสาร MTBE ในน้ำใต้ดินในบางรัฐ เนื่องจากถังน้ำมันของสถานีบริการเกิดการรั่วขึ้น MTBE + น้ำ + เหล็ก => เกิดสนิม เป็นผลทำให้น้ำดื่มที่ผลิต จากน้ำบาดาลมีกลิ่นและรสเปลี่ยนไป จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดกระแสต่อต้านการนำสาร MTBE มาใช้ในน้ำมันเบนซิน ประกอบกับในขณะนั้น ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะกำจัดสาร MTBE ที่ปนเปื้อนได้ ทำให้หน่วยงานของภาครัฐบาลในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกกฎหมายบังคับ ให้มีการยกเลิกการใช้สารดังกล่าวในน้ำมันเบนซิน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นมา 
และจากผลการศึกษาความเป็นพิษของ MTBE ของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งของสหรัฐอเมริกาและยุโรป พบว่าสาร MTBE เป็นสารก่อมะเร็ง กลุ่ม C เพราะสารที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการหายใจและการกินชนิดนี้ สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผิว มีและผลต่อระบบหายใจในระยะยาว ซึ่งการที่สัตว์ทดลองได้รับ MTBE ในปริมาณสูงจะมีโอกาสการเกิดมะเร็งมากขึ้น ทั้งมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

MTBE ระเหยเป็นไอได้ง่ายและรวดเร็วหากเปิดฝาภาชนะทิ้งไว้ หรือจากผิวน้ำเมื่อปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นจึงพบได้บ่อยในรูปก๊าซในอากาศด้วย 
MTBE ละลายน้ำได้เล็กน้อยและซึมลงยังชั้นน้ำใต้ดิน 
MTBE อยู่ในน้ำใต้ดินได้เป็นเวลานาน 
MTBE สามารถเกาะอยู่กับอนุภาคที่อยู่ในน้ำได้ ซึ่งจะกลายเป็นตะกอนในที่สุด นี่แหละต้นต่อที่ทำให้ถังน้ำมันของเรามีตะกอนได้ เพราะเจ้าน้ำมันไร้สารตะกั่วนี่เอง
MTBE สลายตัวได้เมื่อไอของ MTBE ถูกแสงอาทิตย์ 
MTBE + น้ำ + เหล็ก => ทำให้เกิดสนิม ดังนั้นถังน้ำมันต้องออกแบบให้ทนทานต่องการเกิดสนิม

เมื่อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ไม่ว่าจะมีค่าออกเทน 91 หรือ 95 ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนด ดังนี้
1. ค่าออกเทน ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด 91 หรือ 95 ค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินจะบ่งถึงคุณภาพในการต้านทานการน็อค หรือ ความสามารถของน้ำมันเบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการน็อคในเครื่องยนต์
2. ค่าความดันไอ ไม่สูงกว่า 65 kpa. ค่าความดันไอเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถในการระเหย ซึ่งจะมีผลต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์
3. EPA (Environmental Protection Agency) ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้การรับรองว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถลดการปล่อยไฮโดรคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ถึง 30% จึงช่วยลดมลพิษในอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งจะยังคงทำให้คุณสมบัติในการใช้งานกับเครื่องยนต์เหมือนกันกับน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ทุกประการ

ดังนั้นบริษัทผลิตน้ำมันชั้นนำของอเมริกาอย่าง Shell , Esso จึงได้ทำการผลิตและทำการทดลองและออกประกาศยืนยันว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทั้ง 91 และ 95 สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่
วได้เลย โดยไม่ต้องมีการปรับแต่ง แต่ชิ้นส่วนพวกยาง พลาสติกที่ใช้ในระบบต้องเปลี่ยนให้สามารถมีความคงทนต่อเอทานอนได้

ดังนั้นบริษัทที่ผลิตรถยนต์จึงต้องพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถใช้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ จึงจะสามารถส่งเข้าไปขายในอเมริกาได้ และในประเทศไทย Shell และ Esso ก็ออกมารับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์เช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : FD Driver's Talk ห้องคนขับ

<<< กลับไปหน้า บทความ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
Follow Us.    Pump_Srifah
Id: @723pqizl (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
><
โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
Blogger - ศรีฟ้าโปรเกรส
  Blogger_SrifahProgress
มุมนักเสี่ยงโชค
  ผลสลากออมสิน
  ตรวจผลล็อตเตอรี่
การสื่อสาร
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
สถานีโทรทัศน์
  ทีวีสี ช่อง 3
  ทีวีสี ช่อง 5
  ทีวีสี ช่อง 7
  ทีวีสี ช่อง 9
เนื้อหา.สาระ ดีดี
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  สยามธุรกิจ
  สยามรัฐ
  เดลินิวส์
  แนวหน้า
บริการ
  เช็คราคาสินค้า